Lưu trữ Luyện thi N1 đến N5 – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Luyện thi N1 đến N5

Chứng chỉ N5 N4 N3 N2 N1 Nội dung Học viên được luyện thi thử và chữa 10 bộ đề tương đương trình độ tiếng Nhật N5. – Ôn tập, nhắc lại các kiến thức có trong đề. – Phân biệt các chữ Kanji gần giống nhau và giúp cho học viên nắm bắt từ …