Tiếng Hàn giao tiếp – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Tiếng Hàn giao tiếp

Chương trình giảng dạy Lộ trình đào tạo Giáo trình – Giảng viên Học phí-Thời lượng Thời gian học
Lớp Hàn sơ cấp (1A,1B,2A,2B) – SC1A: Học từ bảng chữ cái, từ vựng, ngữ pháp cơ bản để giới thiệu bản thân.

– SC1B: dành cho các học viên đã hoàn thành lớp sơ cấp 1A.

– SC2A: dành cho các học viên đã hoàn thành lớp sơ cấp 1B.

– SC2B: dành cho các học viên đã hoàn thành lớp sơ cấp 2A.

àĐối với HV  muốn học vượt cấp thì phải tham gia bài test đầu vào của Học viện.

Giáo trình: miễn phí

Lớp 1A: 50% GV Hàn

Lớp 1B à 2B: 100% GV Hàn

2.000.000đ/60 tiết/lớp học

 

Linh hoạt
Lớp Hàn Trung cấp (1A, 1B, 2A, 2B) – Dành cho các học viên đã hoàn thành 4 lớp sơ cấp và muốn nâng cao trình độ tiếng Hàn.

– TC1A: HV hoàn thành SC2B

– TC1B: HV hoàn thành TC1A

– TC2A: HV hoàn thành TC1B

– TC2B: HV hoàn thành TCS2A

àĐối với HV  muốn học vượt cấp thì phải tham gia bài test đầu vào của Học viện.

Giáo trình: miễn phí

100% GV Hàn

2.000.000đ/60 tiết/lớp học
Tiếng Hàn thương mại ( 2 cấp độ) – Dành cho các bạn có trình độ trung cấp trở lên. Các bạn học viên chưa học tại học viện phải làm bài test đầu vào.

– Các học viên sẽ được học về cách trả lời phỏng vấn, cách viết CV, hiểu thêm về văn hóa làm việc của người Hàn trong công việc.

– Giáo trình: miễn phí

– 100% giáo viên người Hàn đứng lớp.

 

1.500.000/45 tiết/lớp học

 

Tiếng Hàn giao tiếp (gồm 8 cấp độ) – Dành cho các bạn có trình độ sơ cấp 1B trở lên. Các bạn học viên chưa học tại học viện phải làm bài test đầu vào.

– Tập trung vào kỹ năng giao tiếp, nghe và đối thoại. Nâng cao kỹ năng phản xạ.

– 100% giáo viên người Hàn đứng lớp.

– Giáo trình: miễn phí

– 100% giáo viên người Hàn đứng lớp.

1.500.000đ/45 tiết/lớp học
Lớp Hangeul – Quá trinh tìm hiêu và học tiếng Hàn, điều quan trọng nhất là học thuộc từ vựng và học thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn. Có rất nhiều bạn học viên từ bỏ việc học giữa chừng vì không thể thuộc được bảng chữ cái và từ vựng khi theo học lớp Sơ cấp 1A dành cho người mới bắt đầu.

– Lớp Hangeul sẽ là lớp vỡ lòng dành cho các bạn vừa mới tiếp cận tiếng Hàn.

– Mục tiêu: Giúp các bạn nắm vững bảng chữ cái, cách ghép từ, các quy tắc viết chữ, các quy tắc về phát âm, từ vựng.

– Sau khi lớp kết thúc học viên sẽ dễ dàng học lên lớp sơ cấp 1A vì nắm được các căn bản về bảng chữ cái

– Giáo trình: miễn phí

– 100% giáo viên người Hàn đứng lớp.

1.000.000đ/30 tiết/lớp học