Lưu trữ Tiếng Nhật giao tiếp – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Tiếng Nhật giao tiếp

Trình độ Cấp độ Nội dung/Mục tiêu giảng dạy Học phí/Thời lượng Chuẩn đầu ra Sơ cấp N5 1 – Học viên hiểu được đặc điểm hệ thống ngôn ngữ tiếng Nhật, đọc và viết được các câu sử dụng 2 bảng chữ cái Hiragana, Katakana hoặc các câu có chứa 1 số Kanji đơn …