Lưu trữ Tiếng Hàn giao tiếp – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Tiếng Hàn giao tiếp

Chương trình giảng dạy Lộ trình đào tạo Giáo trình – Giảng viên Học phí-Thời lượng Thời gian học Lớp Hàn sơ cấp (1A,1B,2A,2B) – SC1A: Học từ bảng chữ cái, từ vựng, ngữ pháp cơ bản để giới thiệu bản thân. – SC1B: dành cho các học viên đã hoàn thành lớp sơ cấp …