Lưu trữ Đại học Bình Dương – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Chiêu sinh lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 37 và 38 năm 2022

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Bình Dương thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ôn tập và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 37 và khóa 38 năm 2022, như sau: ĐỐI TƯỢNG Tất cả các học viên có nhu cầu thi lấy Chứng …

Chương trình ứng dụng CNTT nâng cao

– Được cấp cho thí sinh đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, đồng thời thi đạt 03 mô đun trong số các mô đun gợi ý của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. – 3 mô đun quan trọng và phổ biến nhất là những kỹ năng nâng cao trong …