Lưu trữ Công nghệ thông tin cơ bản – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Chương trình ứng dụng CNTT cơ bản

Được cấp cho thí sinh khi thi đạt 6 mô đun cơ bản sau theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: – Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1) – Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2) – Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ …