Lưu trữ CNTT nâng cao – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Chương trình ứng dụng CNTT nâng cao

– Được cấp cho thí sinh đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, đồng thời thi đạt 03 mô đun trong số các mô đun gợi ý của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. – 3 mô đun quan trọng và phổ biến nhất là những kỹ năng nâng cao trong …