KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 04.2023 NGÀY 09.04.2023 – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG