KẾT QUẢ THI UDCNTT KHÓA 15 (THI NGÀY 13.11.2022) – TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

KẾT QUẢ THI UDCNTT KHÓA 15 (THI NGÀY 13.11.2022)