Thông báo tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho sinh viên liên thông
LỊCH DỰ KIẾN KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI Bolt - THÁNG 10/2014
Viện Bolt Đại học Bình Dương đào tạo kỹ năng mềm cho Cán bộ công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn
Thông báo: Dự kiến KTNL tin học- ngoại ngữ tháng 10/2014
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BOLT THÁNG 09/2014
Thông báo chuyển đổi ngày thi TOEIC quốc tế do IIG Việt Nam tổ chức 27/9/2014 sang 25/10/2014.
THÔNG BÁO (V/V LỊCH THI TOEIC QUỐC TẾ DO IIG VIỆT NAM TỔ CHỨC THÁNG 10/2014)
Thay đổi ngày đăng thi Anh văn Trung cấp dành cho lớp ôn K 43-44 )
THÔNG BÁO (V/v Lịch thi TOEIC quốc tế do IIG Việt Nam tổ chức tháng 09/2014)
Lớp ôn Khóa 43-44: Thông báo về việc đóng phí thi của kỳ 17/9/2014
Hệ liên thông: Thông báo “V/v: Tổ chức kiểm tra Tin học căn bản
Đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi AVTC 23/7/2014
Thông báo “ V/v: Tổ chức KTNL Hoa văn lớp ôn đầu ra khóa 3”
Thông báo V/v Dự kiến KTNL Ngoại Ngữ - Tin học tháng 9/2014
Thông báo nhận chứng chỉ Tin học- Ngoại ngữ
Thông báo ( V/v thay đổi ngày đăng thi Anh văn Quốc tế do Viện Bolt tổ chức )
Tập huấn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BOLT THÁNG 08/2014
Thông báo: thay đổi lịch thi KTNL Tin học văn phòng - Tin học căn bản
Thông báo nhận chứng chỉ Tin học- Ngoại ngữ

KẾT QUẢ THI