Thông báo sinh viên nhận chứng chỉ quốc gia
Học thử miễn phí tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật ngữ Viện Bolt
Chúc mừng các học viên Viện Bolt đạt chứng chỉ Anh văn quốc tế
Thông báo dự kiến kiểm tra Năng Lực Ngoại Ngữ – Tin học tháng 04/2015)
Thông báo sinh viên nhận chứng chỉ quốc gia tháng 12
LỊCH DỰ KIẾN KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI BOLT THÁNG 03/2015
Thông báo về việc đóng phí thi của kỳ 13/03/2015 dành cho lớp ôn Khóa 48
Thông báo Về việc đóng phí thi của kỳ 15/03/2015 dành cho lớp Tin học văn phòng các Khóa 78-78-79-80-81
HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2015 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
THÔNG BÁO “V/v: Tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho sinh viên hệ liên thông
Thông báo dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Tin học tháng 03/2015
THÔNG BÁO (V/v Thay đổi ngày thi Kiểm tra năng lực Anh văn Trung cấp Kỳ thi ngày 16/01/2015)
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI ANH VĂN TOEIC DO IIG VIỆT NAM TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NĂM 2015
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC - TT HÀN NGỮ
Lịch khai giảng dự kiến chương trình đào tạo Bolt tháng 01/2015
Thông báo V/v tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho hệ liên thông
Thông báo lịch Kiểm tra năng lực ngoại ngữ – Tin học tháng 01/2015
Thông báo nhận chứng chỉ đóng tiền tháng 11
Lễ tổng kết Anh văn Thiếu nhi khóa 9
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BOLT THÁNG 12/2014

KẾT QUẢ THI