Thông báo đóng phí thi của kỳ 11/10/2015 dành cho lớp Tin học văn phòng các Khóa 87
Thông báo dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại Ngữ – Tin học tháng 10 /2015
Thông báo nhận chứng chỉ quốc gia Ngoại Ngữ - Tin Học tháng 08/2015
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo về việc đóng phí thi của kỳ 13/9/2015 dành cho lớp Tin học văn phòng Khóa 86
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KTNL HOA VĂN LỚP ÔN ĐẦU RA KHÓA 4
Thông báo nhận chứng chỉ quốc gia Ngoại Ngữ - Tin Học tháng 07/2015
Thông báo dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại Ngữ – Tin học tháng 09/2015
Thông báo tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho sinh viên hệ liên thông
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia của kỳ thi AVTC 10/7/2015 và THVP ngày 12/7/2015
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia của kỳ thi AVTC 10/7/2015
Thông báo nhận chứng chỉ quốc gia anh văn tin học
Thông báo lịch dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại Ngữ - Tin Học tháng 08.2015
Thông báo việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 21/6/2015
3 năm liên tiếp đào tạo phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á châu Sài Gòn (AFI)
Thông báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi AVTC 12/6/2015
Thông báo tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho sinh viên hệ liên thông
Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Hàn giao tiếp tháng 7 và kết quả thi xếp lớp
Thông báo dự kiến kiểm tra Năng Lực Ngoại Ngữ – Tin học tháng 07/2015)
Thông báo về việc đóng phí thi của kỳ 10/7/2015 dành cho lớp ôn Khóa 51

KẾT QUẢ THI