Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 12/2011

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học viên theo dõi và đăng ký các khóa học tại Bolt. Viện Bolt xin thông báo về lịch khai giảng dự kiến các khóa học trong tháng 12/2011 như sau:


STT NGÀY KG DỰ KIẾN TÊN LỚP MÃ LỚP CA HỌC THỜI HẠN GHI DANH
1.  ANH VĂN
 
1 29/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 1- khóa 29 CE1-29 Tối thứ 3-5-7 ( Ca 2) 28/11/2011
2 19/12/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 1- khóa 33 CE1-33 Tối thứ 2-4-6 (ca 2) 04/12/2011
3 07/12/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 5 - khóa 3 CE5-3 Tối thứ 2-4-6 (ca 2) 05/12/2011
4 12/15/201 Anh văn giao tiếp - cấp độ 2- khóa 19 CE2-19 Tối thứ 3-5-7 (ca 2) 05/12/2011
5 06/12/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 4 - khóa 8 CE4-8 Tối thứ 3-5-7 (ca 2) 06/12/2011
6 13/12/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 1 - khóa 32 CE1-32 Tối thứ 3-5-7 (ca 1) 12/12/2011
7 15/12/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 3- khóa 14 CE3-14 Tối thứ 3-5-7 (ca 2) 14/12/2011
8 19/12/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 2- khóa 20 CE2-20 Tối thứ 2-4-6 ( Ca 1) 18/12/2011
9 19/12/2011 Anh văn trung cấp - khóa 29 Ô AVTC-K29 Tối thứ 2-4-6  19/12/2011
10 27/12/2011 Anh văn trung cấp - khóa 30 Ô AVTC-K30 Tối thứ 3-5-7 27/12/2011
 
2.  TIN HỌC
 
1 12/12/2011 Tin học văn phòng - Khóa 24 THVP-K24 Tối thứ 2-4-6 12/12/2011
2 15/12/2011 Tin học văn phòng - Khóa 25 THVP-K25 Tối thứ 3-5-7 15/12/2011
3 27/12/2011 Corel Draw ( căn bản) - Khóa 1 Corel - K1 Tối thứ 3-5-7 27/12/2011
4 26/12/2011 3Ds Max ( căn bản) - Khóa 1 3Ds Max - K1 Tối thứ 2-4-6 26/12/2011
5 26/12/2011 Autocad 2D ( căn bản) - Khóa 1   2D - K1 Tối thứ 2-4-6 26/12/2011
6 31/12/2011 Lập trình web ( căn bản) WEB-K1 Tối thứ 3-5-7 31/12/2011
 
3. CÁC LỚP TIẾNG HÀN
1 17/12/2011 Tiếng Hàn  sơ cấp- Khóa 9 HSC-K09 tối T7 (ca 2)-sáng CN 16/12/2011
2 20/12/2011 Tiếng Hàn  sơ cấp- Khóa 10 HSC-K10 tối 3-5-7, ca 1 19/12/1011
3 26/12/1011 Tiếng Hàn  sơ cấp- Khóa 11 HSC-K11 tối 2-4-6, ca 2 23/12/2011
 
4. CÁC LỚP KỸ NĂNG - DOANH NGHIỆP
 
1 03/12/2011 Giám sát công trình - khóa 10 GSCT-K10 tối thứ 7-cả ngày CN 03/12//2011
2 17/12/2011 Xuất Nhập Khẩu - Khóa 1 XNK-K1 tối thứ 7-cả ngày CN 16/12/2011
3 24/12/2011 Ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế - khóa 1 OCCHNT-K1 tối thứ 7-cả ngày CN 24/12/2011
4 24/12/2011 Dự toán công trình xây dựng - Khóa 9 DTCTXD - K9 tối thứ 7-cả ngày CN 24/12/2011
5 24/12/2011 Môi giới BĐS - khóa 5 MGBĐS-K5 tối thứ 7-cả ngày CN 24/12/2011
6 26/12/2011 Kỹ năng Giao tiếp ứng xử trong doanh nghiệp - k1 GTƯXTDN tối thứ 2- thứ 4 26/12/2011
7 27/12/2011 Kỹ năng mềm - khóa 4 KNM-K4 tối 3-5-7 27/12/2011
8 29/12/2011 Kỹ năng Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp - k2 TCKTTDN-K2 tối thứ 3- thứ 5 29/12/2011
9 31/12/2011 Kế toán trưởng - khóa 31 KTT-K31 tối thứ 7-cả ngày CN 31/12/2011

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 13/11/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Hoa văn 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 06/11/2011
Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 23/10/2011
Speaking topics for November, December
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 16/10
Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 11/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 09/10
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra năng lực Hoa văn Trung cấp