Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 13/11/2011

Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển thông báo về việc tổ chức thi lại và đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia như sau:

1. Thí sinh có kết quả THI LẠI của kỳ 13/11/2011  sẽ thi vào ngày 27/11/2011
    1.1  Thời hạn đăng ký:                  
        + Tin học văn phòng từ ngày 17/11 đến 16h ngày 21/11/2011 tại viện Bolt 2
        + Anh văn trung cấp từ ngày 17/11 đến 16h ngày 21/11/2011 tại viện Bolt 1

    1.2 Thời gian nhận Phiếu báo danh : trước 01 ngày thi, nhận tại Viện Bolt 1

2. Thí sinh có kết quả đậu của kỳ 13/11/2011 có nhu cầu chuyển từ Giấy xác nhận sang CCQG: đóng phí tại Bolt 2         
   Thời hạn đăng ký:                
     + Môn Anh văn -Tin học văn phòng: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 25/11/2011.
     + Đăng ký tại Viện Bolt 2

Lưu ý:                   
+ Không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khi đăng ký không đúng thời gian qui định. 
+ Thí sinh THI LẠI được nhờ người khác đóng phí hộ.
+ Đóng phí Thi lại và làm CCQG trong giờ hành chính từ thứ 2 -> thứ 6

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Hoa văn 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 06/11/2011
Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 23/10/2011
Speaking topics for November, December
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 16/10
Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 11/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 09/10
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra năng lực Hoa văn Trung cấp
Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 11-12/2011