Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 30/10/2011

Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia như sau:

1.  Thí sinh có kết quả đậu của kỳ thi 30/10/2011  có nhu cầu chuyển từ Giấy xác nhận sang CCQG:             
Thời hạn đăng ký:          
+ Môn Anh văn trung cấp - Tin học văn phòng: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 12/11/2011        
Lưu ý:
+ Không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khi đăng ký không đúng thời gian qui định.
+ Đóng phí chuyển đổi chứng chỉ tại Viện Bolt 2.

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 23/10/2011
Speaking topics for November, December
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 16/10
Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 11/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 09/10
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra năng lực Hoa văn Trung cấp
Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 11-12/2011
Thông báo Về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 25/09/2011
Lịch dự kiến khai giảng các lớp tại Bolt tháng 9 - 10 / 2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 18/09