Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 16/10

Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển thông báo về việc tổ chức thi lại và đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia như sau:

  1. Thí sinh có kết quả THI LẠI của kỳ 16/10/2011  sẽ thi vào ngày 30/10/2011
1.1  Thời hạn đăng ký:            
+ Môn Anh Văn Trung cấp từ 24/10 đến 16h 25/10/2011 tại Viện Bolt 1
+ Môn Tin học văn phòng từ ngày 24/10 đến 16h ngày 25/10/2011 tại viện Bolt 2

  
1.2 Thời gian nhận Phiếu báo danh : trước 01 ngày thi, nhận tại Viện Bolt 1
  1. Thí sinh có kết quả đậu của kỳ 16/10/2011 có nhu cầu chuyển từ Giấy xác nhận sang CCQG:           
Thời hạn đăng ký:                
 + Môn Anh văn Trung cấp và Tin học văn phòng: từ ngày ra Thông báo đến hết hạn ngày 28/10/2011.
 + Đăng ký tại viện Bolt 2.

Lưu ý:                   
+ Không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khi đăng ký không đúng thời gian qui định. 
+ Thí sinh THI LẠI được nhờ người khác đóng phí hộ.
+ Đóng phí Thi lại và làm CCQG
trong giờ hành chính từ thứ 2 -> thứ 6

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 11/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 09/10
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra năng lực Hoa văn Trung cấp
Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 11-12/2011
Thông báo Về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 25/09/2011
Lịch dự kiến khai giảng các lớp tại Bolt tháng 9 - 10 / 2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 18/09
Speaking Topics For October 2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 11/09
Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 10/2011