Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 11/2011

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học viên theo dõi và đăng ký các khóa học tại Bolt. Viện Bolt xin thông báo về lịch khai giảng dự kiến các khóa học trong tháng 11/2011 như sau:

Các lớp anh văn:

STT NGÀY KG
DỰ KIẾN
TÊN LỚP MÃ LỚP CA HỌC THỜI HẠN GHI DANH
1 26/10/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 2- khóa 17 CE2-17 Tối thứ 2-4-6 ( Ca 2) 26/10/2011
2 02/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 5- khóa 3 CE 5-3 Tối thứ 2-4-6 ( Ca 1) 02/11/2011
3 03/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 6- khóa 1 CE 6-1 Tối thứ 3-5-7 ( Ca 1) 03/11//2011
4 03/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 1- khóa 27 CE1-27 Tối thứ 3-5-7 ( Ca 1) 03/11/2011
5 10/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 1- khóa 28 CE1-28 Tối thứ 3-5-7 ( Ca 2) 10/11/2011
6 11/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 3- khóa 13 CE3-13 Tối thứ 2-4-6 ( Ca 1) 11/11/2011
7 15/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 2- khóa 18 CE2-18 Tối thứ 3-5-7 ( Ca 1) 15/11/2011
8 23/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 3- khóa 14 CE3-14 Tối thứ 2-4-6 ( Ca 2) 23/11/2011
9 23/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 4- khóa 8 CE4-8 Tối thứ 2-4-6 ( Ca 1) 23/11/2011
10 24/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 1- khóa 29 CE1-29 Tối thứ 3-5-7 ( Ca 1) 24/11/2011
11 29/11/2011 Anh văn giao tiếp - cấp độ 4- khóa 7 CE4-7 Tối thứ 3-5-7 ( Ca 2) 29/11/2011
12 08/11/2011 Ôn Anh văn trung cấp - Khóa 27 OAVTC-K27 Tối thứ 2-4-6 10/11/2011
13 22/11/2011 Ôn Anh Văn Trung Cấp - Khóa 28 ÔAVTC-K28 Tối thứ 3-5-7 10/11/2011

Các lớp tin học:

STT NGÀY KG
DỰ KIẾN
TÊN LỚP MÃ LỚP CA HỌC THỜI HẠN GHI DANH
1 08/11/2011 Tin học văn phòng - Khóa 21 THVP-K21 Tối thứ 3-5-7 31/10/2011
2 21/11/2011 Tin học văn phòng - Khóa 22 THVP-K21 Tối thứ 2-4-6 10/11/2011
3 26/11/2011 Corel Draw ( căn bản) - Khóa 1 Corel - K1 Tối thứ 3-5-7 20/11/2011
4 28/11/2011 3Ds Max ( căn bản) - Khóa 1 3Ds Max - K1 Tối thứ 2-4-6 22/11/2011
5 30/11/2011 Autocad 2D ( căn bản) - Khóa 1   2D - K1 Tối thứ 2-4-6 25/11/2011
6 29/11/2011 Lập trình web ( căn bản) WEB-K1 Tối thứ 3-5-7 22/11/2011

Các lớp tiếng Hàn:

STT NGÀY KG
DỰ KIẾN
TÊN LỚP MÃ LỚP CA HỌC THỜI HẠN GHI DANH
1 12/11/2011 Tiếng Hàn  sơ cấp- Khóa 5 HSC-K05 tối T7, CN 11/10/2011
2 26/11/2011 Tiếng Hàn  sơ cấp- Khóa 6 HSC-K06 tối 3-5-7, ca 2 22/11/2011
3 28/11/2011 Tiếng Hàn  sơ cấp- Khóa 7 HSC-K07 tối 2-4-6, ca 1 25/11/2011

Các lớp Kỹ năng - doanh nghiệp:STT NGÀY KG
DỰ KIẾN
TÊN LỚP MÃ LỚP CA HỌC THỜI HẠN GHI DANH
1 05/11/2011 Môi giới BĐS - khóa 5 MGBĐS-K5 tối thứ 7-cả ngày CN 04/11/2011
2 08/11/2011 Kỹ năng Giao tiếp ứng xử trong doanh nghiệp - khóa 1 GTƯXTDN tối thứ 2- thứ 4 07/11/2011
3 08/11/2011 Kỹ năng mềm - khóa 4 KNM-K4 tối thứ 7-cả ngày CN 07/11/2011
4 12/11/2011 Dự toán công trình xây dựng - Khóa 9 DTCTXD - K9 tối thứ 7-cả ngày CN 11/11/2011
5 26/11/2011 Kế toán trưởng - khóa 31 KTT-K31 tối thứ 7-cả ngày CN 25/11/2011
6 26/11/2011 Giám sát công trình - khóa 10 GSCT-K10 tối thứ 7-cả ngày CN 25/11/2011
7 29/11/2011 Kỹ năng Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp - khóa 2 TCKTTDN-K2 tối thứ 3- thứ 5 28/11/2011
8 12/12/2011 Ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế - khóa 1 OCCHNT-K1 tối thứ 7-cả ngày CN 11/12/2011
9 17/12/2011 Xuất Nhập Khẩu - Khóa 1 XNK-K1 tối thứ 7-cả ngày CN 16/12/2011

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 09/10
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra năng lực Hoa văn Trung cấp
Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 11-12/2011
Thông báo Về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 25/09/2011
Lịch dự kiến khai giảng các lớp tại Bolt tháng 9 - 10 / 2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 18/09
Speaking Topics For October 2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 11/09
Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 10/2011
Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 28/08/2011