Thông báo chuyển ngày thi Kiểm tra năng lực Anh văn Quốc tế do Bolt tổ chức Kỳ thi ngày 10/11/2016

Viện Bolt

Căn cứ vào lịch thi Kiểm tra năng lực dự kiến tháng 11/2016, ngày 10/11/2016 có tổ chức đợt thi KTNL Anh văn Quốc tế do Bolt tổ chức cho sinh viên đã theo học các khóa Toeic nội bộ tại Viện.Tuy nhiên, do số lượng thí sinh đăng ký chưa đủ để tổ chức kỳ thi, bộ phận Kiểm tra Năng lực thông báo đến sinh viên việc thay đổi ngày thi như sau:

- Học viên khóa ôn 11 (EOT 400-011): vẫn thi ngày 10/11/2016

- Học viên các lớp ôn tại Viện: chuyển sang thi ngày 24/11/2016

- Học viên khóa ôn 12-13 (EOT 400-012, EOT400-013) chuyển sang thi ngày 24/11/2016.

Lưu ý: Các thí sinh dự thi sẽ nhận phiếu báo danh trước ngày thi 1 ngày   Nay Bộ phận KTNL Thông báo đến các sinh viên biết thông tin.

Mọi thắc mắc về kỳ Kiểm tra xin liên hệ tại phòng Tuyển Sinh.
ĐT:
0650 3870260

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thống báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 09/10/2016
Thông báo nhận chứng chỉ tin học ngoại ngữ tháng 09.2016
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2016
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo tổ chức KTNL HOA VĂN lớp ôn đầu ra khóa 05 - 06
Thông báo nhận kết quả Anh Văn Toeic IIG VIỆT NAM 25/08/2016
Thông báo lịch đăng ký thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Tin học tháng 10/2016
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2016
Thông báo nhận chứng chỉ tin học ngoại ngữ tháng 7