Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 08/05/2011

Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển thông báo về việc tổ chức thi lại và đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia như sau:

1.     Thí sinh có kết quả THI LẠI của kỳ 08/05/2011 sẽ thi vào ngày 29/05/2011
   1.1  Thời hạn đăng ký:            
+ Môn Anh văn Trung cấp: từ 11/05 đến 16h 13/05/2011 tại Viện Bolt 1           
+ Môn Tin học Văn phòng: từ 16/05 đến 16h 18/05/2011 tại Viện Bolt 2     
   1.2 Thời gian nhận Phiếu báo danh : trước 02 ngày thi, nhận tại Viện Bolt 1

2.     Thí sinh có kết quả đậu của kỳ 08/05/2011 có nhu cầu chuyển từ Giấy xác nhận sang CCQG:             
Thời hạn đăng ký:          
+ Môn Anh văn: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20/5/2011.          
+ Môn Tin học: hết hạn ngày 27/05/2011.

Lưu ý:

+ Khi đăng ký thi mang theo 2 ảnh thẻ 3*4 , CMND (gốc), không đăng ký hộ.
+ Không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khi đăng ký không đúng thời gian qui định.