Thông báo lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 5/2011

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ & NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN - Bolt xin thông báo về việc dự kiến kiểm tra năng lực ngoại ngữ - tin học tháng 5/2011 như sau:

 STT  Ngày Thi  Ngày nhận Phiếu Dự Thi  Anh văn Trung cấp    Tin học văn phòng
  Thời gian đký 7h – 10h; 13h – 16h  Đối tượng Thí sinh dự thi   Hoa văn Trung cấp  Thời gian đký 7h – 10h; 13h – 16h  Đối tượng Thí sinh dự thi
 1  08/05/2011  07/05 18/4 –25/4  Thi mới    19/4 –26/4  Thi mới
 2  15/05/2011  14/05 26/4 –05/5   Thi mới    27/4 – 06/5  Thi mới
 3  29/05/2011  28/05  Từ khi niêm yết điểm đến 16h ngày 23/5  Thi lại của các kỳ: 08/5 - 15/5    Từ khi niêm yết điểm đến 16h ngày 23/5  Thi lại của các kỳ: 08/5 - 15/5

Lưu ý:
- Đăng ký Tin học tại Viện Bolt 2:
365 Đại Lộ Bình Dương, TDM.
- Đăng ký Anh văn tại Viện Bolt 1: 504 Đại Lộ Bình Dương, TDM.
- Thí sinh vui lòng đến đúng thời gian đăng ký để tránh tình trạng đông đúc, chờ đợi và mất trật tự.
- Thí sinh thi lại không đăng ký kiểm tra lại đúng thời hạn xem như bỏ thi (huỷ kết quả).