Hướng dẫn đăng ký kiểm tra năng lực trực tuyến

Để giúp các bạn học viên làm quen với chức năng đăng ký kiểm tra năng lực trực tuyến, Viện Bolt xin thông báo về cách thức đăng ký như sau:

+ Vào website Viện Bolt theo địa chỉ: http://bolt.bdu.edu.vn/
+ Chọn mục: Đăng Ký/ Đăng Ký KTNL
+  Điền chính xác, đầy đủ các thông tin rồi nhấp vào nút Đăng Ký: Các thông tin này sẽ được lập danh sách thi và cấp giấy xác nhận Viện sẽ đối chiếu lại khi thí sinh đến đăng ký.


Lưu ý: 
- Thông tin đăng ký phải là Tiếng Việt có dấu nếu không sẽ bị xem là không hợp lệsẽ bị xóa.
- Họ tên hợp lệ phải là tên tiếng Việt có dấu và có khoảng trắng giữa các từ. Ví dụ: Nguyễn Văn A
- Thí sinh phải chọn ngày sinh đúng với ngày sinh trong chứng minh nhân dân của mình. Trường hợp chỉ có năm sinh, thì chọn ngày sinh là 0 và tháng sinh là 0.
- Mỗi số CMND chỉ được đăng ký dự thi 1 môn thi trong cùng ngày thi.
- Viện sẽ xóa các thí sinh có thông tin đăng ký không hợp lệ.
- Chọn môn thi trước, ngày thi sau, khi ngày thi đủ số lượng sẽ không thể đăng ký tiếp.
+ Sau khi đăng ký thành công sẽ hiện thông báo như hình dưới.
+ Đăng ký đã hoàn tất, thí sinh phải in phiếu đăng ký và đến nộp lệ phí tại Viện. Để in phiếu đăng ký thí sinh có thể nhấp vào Xem phiếu đăng ký của bạn hoặc Xuất phếu đăng ký sang  Word để in.+ Thí sinh nhấp vào biểu tượng máy in để in phiếu đăng ký, dán hình và đến Viện Bolt nộp phiếu đăng ký và lệ phí thi.  
Lưu ý: 
- Thí sinh nộp phiếu đăng ký và lệ phí thi Ngoại ngữ tại Bolt 1, Tin học tại Bolt 2. Khi đến nộp phiếu đăng ký thí sinh mang theo CMND để đối chứng.
- Thí sinh có thể lưu lại phiếu đăng ký để xem và in bằng cách:
   a. Từ Menu trình duyệt -> chọn File -> chọn Save page as
   b. Ở hộp thoại Save as Chọn Save as type chọn Webpage,complete -> Chọn Save


       c. Thí sinh copy folder page.php_filesfile page.php.html để xem in.
Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 04/12
Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 27/11/2011
Lịch khai giảng dự kiến các lớp tại Bolt - tháng 12/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 13/11/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Hoa văn 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 06/11/2011
Thông báo về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 30/10/2011
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 23/10/2011
Speaking topics for November, December
Thông báo về việc thi lại & đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi 16/10