Lớp Đồ Họa

Thời gian học:   
  • Buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6, vào lúc 18h đến 20h30
  • Hoặc tối thứ 3, thứ 5, thứ 7, vào lúc 18h đến 20h30
Chương trình:

1

Photoshop

Cản bản :Trang trí công cụ thiết kế

3 tuần

320.000

Nâng cao:Ứng dụng được tốt các công cụ trong thực tế:Chỉnh sữa phục hồi ảnh Brochure  Poster  Lịch Thiệp bìa sách báo, thiết kế web …

 

7 tuần

680.000

2

Corel Draw

Cản bản :Trang trí công cụ thiết kế

3 tuần

320.000

Nâng cao:Ứng dụng được tốt các công cụ trong thực tế: Thiết kế logo Brochure  Poster  Lịch Thiệp bìa sách báo sản phẩm

 

7 tuần

680.000

3

3Ds MAX

Cản bản: Trang bị đồ họa thiết kế 3D

3 tuần

320.000

Nâng cao :Diễn hoạt 3D

3 tuần

680.000

4

Autocad 2

 

Căn bản: Vẽ bản vẽ kỹ thuật 2 chiều

3 tuần

320.000

Nâng cao: Vẽ bản vẽ kỹ thuật 2 chiều

7 tuần

680.000

5

Autocad 3

Thiết kế kỹ thuật 3 chiều và tạo phối cảnh

8 tuần

700.000

6

Illustrator

Cản  bản

3 tuần

320.000

Nâng cao

7 tuần

680.000

7

Mỹ thuật

Căn bản

3 tuần

320.000

Nâng cao

7 tuần

680.000