Lớp Lập Trình

Thời gian học:  
  • Buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6, vào lúc 18h đến 20h30
  • Hoặc tối thứ 3, thứ 5, thứ 7, vào lúc 18h đến 20h30
Chương trình:

1

Lập trình C#

Cản bản

3 tuần

320.000

Nâng cao

7 tuần

680.000

2

Lập trình ứng dụng Access

 

Căn bản

3 tuần

320.000

Nâng cao

7 tuần

680.000

3

Lập trình web

Căn bản

3 tháng

1.000.000

Nâng cao

3 tháng

1.000.000

4

Lập trình CSDL

SQL server 2005

 

Căn bản: Phân tích, thiết kế CSDL

3 tuần

320.000

Nâng cao: Vận hành tối ưu CSDl.

7 tuần

680.000