Phần Cứng - Mạng

Thời gian học:  
  • Buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6, vào lúc 18h đến 20h30
  • Hoặc tối thứ 3, thứ 5, thứ 7, vào lúc 18h đến 20h30
Chương trình:

Stt

Chương trình

Nội dung

Thời gian

Học phí

1

Lắp ráp cài đặt máy tính

Căn bản: Cài đặt và nâng cấp máy tính, bảo trì

Nâng cao: sửa chữa các thiết bị ngoại vi.

3 tuần

 

1,5 tháng

300.000

500.000

2

Word 2010

Tìm hiểu các loại thiết bị mạng, quy trình thiết kế mạng văn phòng, cấu hình thiết bị mạng…

2 tháng

800.000

 

3

 

Quản trị mạng

MCSA (căn bản )

2 tháng

820.000

MCSA ( nâng cao)

3 tháng

1.000.000

MCSE (căn bản )

2 tháng

820.000

MCSE ( nâng cao)

3 tháng

1.000.000

 

4

 

CCNA

Quản trị mạng Cisco CCNA ( căn bản )

2 tháng

820.000

Quản trị mạng Cisco CCNA ( nâng cao )

3 tháng

1.000.000

5

MCITP

Quản trị mạng Server 2008 (căn bản)

2 tháng

820.000

Quản trị mạng Server 2008 (nâng cao)

3 tháng

1.000.000