Tin Học Chuyên Đề

Thời gian học:   
  • Buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6, vào lúc 18h đến 20h30
  • Hoặc tối thứ 3, thứ 5, thứ 7, vào lúc 18h đến 20h30
Chương trình:

Stt

Chương trình

Nội dung

Thời gian

Học phí

1

Windows 7

Hệ Điều Hành Windows 7.

3 tháng

150.000

2

Word 2010

Soạn  thảo  văn  bản  bằng    Microsoft  Offices1 2010.

1 tháng

210.000

3

Excel 2010

Bảng tính Excel 2010.

1 tháng

210.000

4

Internet

Xem tin tức, quản lý thư điện tử, tìm kiếm  thông tin, tài liệu từ Internet…

3 tuần

120.000

5

PowerPoint 2010

Thiết kế, thuyết trình, các bài diễn trình..

3 tuần

120.000

6

Quản lý laptop

Cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng, quản lý kết nối Internet bằng wifi, 3G, ADSL,…..

1 tháng

210.000