TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thông báo tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho sinh viên hệ liên thông

“V/v: Tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho sinh viên hệ liên thông”

 

Viện ĐTM & NCPT xin thông báo cho sinh viên hệ liên thông trường ĐH Bình Dương về kỳ thi:“KIỀM TRA TIN HỌC CĂN BẢN” cho sinh viên liên thông trường ĐH Bình Dương làm điều kiện tốt nghiệp.
Thí sinh có kết quả THI LẠI của kỳ 21/6/2015 sẽ đăng ký thi cùng với đợt thi mới
Ngày thi : 12/7/2015
Hạn đăng ký : ngày 03-04/7/2015 ( đăng ký từ 8h00 đến 20h00)
Nhận phiếu báo danh ngày : 11/7/2015

Lưu ý :

-    Đăng ký tại phòng TUYỂN SINH (cổng trước Trường Đại học Bình Dương)

-    Khi đi đăng ký dự thi cần chuẩn bị :

o   Phiếu đăng ký dự thi ( lấy trên trang web của Viện Bolt)

o   01 tấm hình 3*4 ( mới chụp trong vòng 3 tháng)

o   CMND hoặc bằng lái xe gốc

-    Không được đăng ký dự thi hộ 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng lien hệ tại Phòng Tuyển sinh (Cổng trước Trường Đại học Bình Dương).
Điện thoại : 0650.3.870260

VIỆN ĐTM-NCPT