TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP GIAO TIẾP TĂNG CƯỜNG

Trung tâm Hàn Quốc Học

NGÀY

KHAI GIẢNG

LỚP

KHÓA

THỜI GIAN HỌC

25/06/2015

TIẾNG HÀN SƠ CẤP

GIAO TIẾP TĂNG CƯỜNG 1A

HSCGT1A-K01

17:40 ~ 19:10, THỨ 5

6 tuần

25/06/2015

TIẾNG HÀN SƠ CẤP

GIAO TIẾP TĂNG CƯỜNG 2A

HSCGT2A-K01

19:15 ~ 20:45, THỨ 5

6 tuần


Điều kiện đăng ký:

- Lớp HSCGT1A-K01: đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1.
- Lớp HSCGT2A-K01: đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn sơ cấp 2.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:  PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG.
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một.
Website: http://kvli.bdu.edu.vn.
Điện thoại: 0650.3.870.260/  0650.3.821.230