Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng

Mục tiêu khóa học:
  • Giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản và những nhiệm vụ chủ yếu của một người cán bộ chỉ huy trưởng công trường phải thực hiện.
  • Giúp người học nắm vững về luật xây dựng và các hợp dồng trong xây dựng. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thi công, khả năng quản lý và tiến độ thi công, quản lý chi phí trong xây dựng.
  • Giúp người học thực hiện hoài bảo làm chỉ huy trưởng công trường trong tương lai.
  • Sau khi học xong khóa học, học viên có thể làm tốt công tác chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Đối tượng tham gia:
  • Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, đội trưởng xây dựng, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các tổng công ty, các công ty nhà nước, các công ty cổ phần, các công ty mẹ và công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
  • Các kỹ sư xây dựng làm việc cho các nhà thầu thi công.
  • Các kỹ sư làm việc tại phòng kỹ thuật, phòng quản lý thi công của các công ty xây dựng.
  • Các cá nhân khác làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu,..
  • Các sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị ra trường thuộc chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, điện,...
Nội dung đào tạo:
          Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xây dựng; Luật lao động và hợp đồng lao động; công tác hệ thống quản lý chất lượng công trình; quản lý tiến độ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng; quản lý vật tư, an toàn lao động và đánh giá hiệu quả hoạt động đội xây dựng,...

Ban giảng huấn:
          Đội ngũ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy như ThS. Lê Trung Nghĩa, ThS. Lâm Văn Phong, KS. Lê Quang Trung, TS. Nguyễn Hồng Ngân,..

Thời gian học: 1 tháng

Học phí: 1.300.000đ/khóa