THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 06/2016
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2016
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo lịch đăng ký thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Tin học tháng 6/2016
Thông báo học viên nhận chứng chỉ Toeic quốc tế ngày 28/04/2016
Thông báo học viên nhận chứng chỉ Anh văn - Tin học tháng 04/2016
Thay đổi ngày thi kiểm tra năng lực Anh văn Trung cấp Kỳ thi ngày 12/5/2016
Thông báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 03/4/2016
Lịch dự kiến kiểm tra năng lực anh văn và tin học tháng 05 năm 2016
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 06/3/2016
Thông báo sinh đóng tiền làm chứng chỉ trong tháng 01 & 02 năm 2016 lên phòng tuyển sinh nhận chứng chỉ
Thông báo KTNL Tin học từ ngày 10/4/2016 sang ngày 3/4/2016
Thông báo v/v tổ chức lớp Ôn kiểm tra năng lực Anh văn quốc tế chuẩn đầu ra
Lịch dự kiến kiểm tra năng lực anh văn và tin học tháng 04 năm 2016
Chủ đề Kiểm tra Năng lực - Tin học trong quý 1 năm 2016
Tặng 25-50% học phí nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 03/2016
Thông báo sinh viên thi Toeic quốc tế ngày 20/01/2016 đến phòng tuyển sinh nhận giấy xác nhận
Thông báo sinh viên lên phòng tuyển sinh nhận chứng chỉ anh văn và tin học của tháng 12/2015

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NĂNG LỰCcaptcha
Nam Nữ

Tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng!