Thông báo: thay đổi lịch thi KTNL Tin học văn phòng - Tin học căn bản
Thông báo nhận chứng chỉ Tin học- Ngoại ngữ
Thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng- Tin học căn bản
Lớp: Tin học văn phòng Khóa 71- thông báo đóng phí kỳ thi đóng phí của kỳ 10/8/2014
Lớp ôn: Thông báo đóng phí thi của kỳ 13/8/2014 dành cho lớp ôn Khóa 41-42
Hệ liên thông: Thông báo kiểm tra Tin học căn bản
Thông báo lịch thi dự kiến KTNL Ngoại ngữ - tin học tháng 08/2014
Thông báo: Về việc đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi AVTC 11-19/6/2014, THVP ngày 8/6/2014
Thông báo đổi ngày thi KTNL AVTC ngày 16/7/2014 và 23/7/2014
THÔNG BÁO ( V/v Tổ chức thi cho lớp TOEIC do Viện Bolt tổ chức)
Dự kiến khai giảng các lớp TOEIC – Lịch dự kiến thi Anh văn quốc tế do Viện tổ chức)
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BOLT THÁNG 07/2014
Thông báo v/v Khai giảng các lớp TOEIC – Lịch dự kiến thi Anh văn quốc tế do Viện tổ chức.
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đến làm việc và tham quan Phòng Kế toán mô phỏng
[THÔNG BÁO] Về việc đóng phí thi của kỳ 16/7/2014 dành cho lớp ôn Khóa 39-40
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI TOEIC DO IIG VIỆT NAM TỔ CHỨC - THÁNG 8/2014
Thông báo nhận chứng chỉ kiểm tra năng lực tháng 06/2014
THÔNG BÁO “V/v: Tổ chức kiểm tra Tin học căn bản cho sinh viên hệ liên thông"
THÔNG BÁO Về việc đóng phí thi của kỳ 29/6/2014 dành cho lớp Tin học văn phòng Khóa 67
Thông báo V/v Dự kiến Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 7/2014

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NĂNG LỰCcaptcha
Nam Nữ

Tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng!