Phương Pháp Giảng Dạy

1) Tạo môi trường thực tế cho sinh viên học tập và nghiên cứu
       Phòng kế toán mô phỏng xây dựng ngay trong trường mang đến cho sinh viên môi trường học tập như thật tại doanh nghiệp, người học thấy như mình là một nhân viên thực thụ của công ty, tạo được tâm lý tốt cuốn hút vào công việc kế toán một cách say mê, đúng nghĩa chứ không phải sự bắt buộc của giáo án.

       Phòng kế toán mô phỏng tạo được môi trường học tập tốt, giúp sinh viên được làm việc trực tiếp với chứng từ sống và các phương tiện trợ giúp nghe nhìn như máy Fax, máy photo, Scan, Internet, kỹ thuật nghe gọi điện thoại, gửi email…dần dần để tự tin hòa nhập ngay công việc kế toán của doanh nghiệp tuyển dụng khi mới ra trường. Mỗi sinh viên là một thành viên của phòng kế toán, mỗi nhóm tổ chức từ 5 đến 7 người để kế toán trưởng có thể tiếp cận, trả lời từng thắc mắc, theo dõi kiểm soát công việc, tiến độ làm việc của mỗi nhân viên.  

2) Trang bị một số kỹ năng mềm hữu ích cho sinh viên
Ngoài thời gian làm việc trong phòng kế toán, các nhân viên mới này còn được sự hỗ trợ thêm các lĩnh vực khác có liên quan đến công việc kế toán như tác phong làm việc văn phòng, kỹ năng thích nghi, hòa đồng, chia sẻ với lãnh đạo và với đồng nghiệp, và rất nhiều kỹ năng hữu ích khác. 

     + Kỹ năng làm việc theo nhóm

        Giúp sinh viên bắt đầu làm quen với cách làm việc theo nhóm. Mọi thành viên phòng kế toán mô phỏng sẽ có mối liên kết thông qua tương tác công việc. Tự khắc sẽ hình thành trong nhân viên kỹ năng làm việc theo nhóm một cách hiệu quả nhất.


        Khi các nhân viên cùng góp sức giải quyết một vấn đề chung, họ học hỏi được cách xử lý mọi nghiệp vụ đơn giản hay khó khăn; họ học hỏi từ những thành viên khác và cả người lãnh đạo. Thúc đẩy quản lý theo nhóm là cách tốt nhất để phát huy năng lực của các nhân viên.


         Tạo được sự cởi mở và thân thiện giữa các thành viên và người lãnh đạo.
Làm việc trong phòng kế toán các thành viên có thể học hỏi và vận dụng phong cách lãnh đạo từ cấp trên của mình. Điều đó tạo sự thống nhất về cách quản lý trong tổ chức.

     + Kỹ năng giao tiếp ứng xử

          Giúp cho sinh viên hòa đồng với nhau, là cầu nối tạo mối quan hệ giữa đồng nghiệp, giữa đối tác công việc. Giao tiếp cũng là cách thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến và bày tỏ được nhu cầu của mình. Tập thói quen tốt cho sinh viên vì khi giao tiếp thì tự mình mới có thể hiểu rõ về mình, hiểu những gì mình định nói, định trình bày cho người khác hiểu, hiểu về đối tác của mình thích gì và không thích gì. Khả năng giao tiếp và ứng xử còn giúp cho sinh viên sử dụng tốt những dữ liệu thu thập được. 

      + Kỹ năng lập kế hoạch:

            Sắp xếp thời gian - Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Rất cần thiết trong việc định hướng công việc của nhân viên kế toán.

          Yêu cầu của công tác kế toán là nhanh chóng kịp thời và chính xác, do vậy việc hoạch định kế hoạch, sắp xếp thời gian của từng phần hành trong công tác kế toán giúp cho nhân viên kế toán hiểu được ý nghĩa của thời gian. Khi hòa nhập vào môi trường của phòng kế toán mô phỏng, các liên kết công việc kế toán của từng phần hành đòi hỏi từng nhân viên phải biết sắp xếp và hoàn thành công việc theo hạn định, có như vậy cả guồng máy của bộ phận kế toán mới vận hành được. Do vậy thông qua mô hình phòng kế toán này trang bị cho sinh viên được kỹ năng lập kế hoạch công việc phù hợp.


      + Tổ chức đào tạo trang bị các kỹ năng cứng về kế toán cho sinh viên

Khi đã xây dựng một môi trường tốt cho sinh viên học tập và nghiên cứu, tiếp theo là phải tổ chức đào tạo như thế nào để sinh viên ra trường có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Nhóm nghiên cứu chúng tôi đưa ra 02 nội dung đào tạo trang bị kỹ năng cứng về kế toán cho sinh viên như sau:

+ Kỹ năng tổ chức thực hành kế toán trong doanh nghiệp

+ Kỹ năng vận dụng chính sách thuế vào hoạt động của

- Chúng ta đã xác định sản phẩm đào tạo đầu ra của chúng ta phải phục vụ cho doanh nghiệp và doanh nghiệp phải sử dụng hiệu quả, có như vậy mới tạo được niềm tin giữa doanh nghiệp với nhà trường. Do vậy việc gắn kết đào tạo tại trường những gì đang phát sinh tại doanh nghiệp là rất cần thiết, được thể hiện qua nội dung đào tạo của lớp Kỹ năng tổ chức thực hành kế toán trong doanh nghiệp. Thông qua chương trình đào tạo này sinh viên gần như đã được trải nghiệm hầu hết các công việc phát sinh của một phòng kế toán ở một doanh nghiệp bất kỳ nào cũng phát sinh tương tự.

- Bên cạnh đó cần trang bị cho sinh viên một số kiến thức về thuế để vận dụng làm việc cho doanh nghiệp một cách có hệ thống, xuất phát từ những hiểu biết về thuế của sinh viên đa phần mang tính cắt ngang, không được thống kê một cách bài bản khi vận dụng các sắc thuế, rất dễ dàng dẫn đến trường hợp sinh viên không cập nhật kịp những thông tư mới hay vận dụng sai gây hậu quả không tốt cho doanh nghiệp. Trước những trăn trở trên chúng tôi đã đưa ra nội dung đào tạo lớp Kỹ năng vận dụng chính sách thuế vào hoạt động của doanh nghiệp, thông qua nội dung đào tạo này chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào sản phẩm đào tạo đầu ra của trường có thể đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp.