Đối tượng

Đối tượng:  

-          Học viên muốn trang bị và bổ trợ thêm kiến thức tiếng Hàn.

-          Sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường.

-          Các bạn đang trong giai đoạn thử việc ở các công ty Hàn Quốc.

-          Học viên yêu thích tiếng Hàn và có nhu cầu học  về dịch thuật, biên phiên dịch tiếng Hàn