Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển BOLT

✅Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2008 theo chứng nhận số 02/2008/ĐK – KHCN của Sở Khoa học Công Nghệ Bình Dương

Sau hơn 2 năm hoạt động Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục với quan điểm Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có nghĩa vụ đóng góp xây dựng và phát triển giáo dục. Viện Bolt từng bước trở thành Viện Đào tạo chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hình thức đào tạo:
– Nghiên cứu khoa học, công nghệ, đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội và các dịch vụ của hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch thuật.
– Đào tạo ngắn hạn các lớp: Bất động sản, tư vấn giám sát, định giá xây dựng, lập dự toán, kế toán trưởng, kế toán viên chuyên nghiệp, kế toán thuế, Giám đốc điều hành, kỹ năng mềm cho sinh viên, khả năng thuyết trình, giao tiếp xã hội.
– Liên kết với nước ngoài tổ chức đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các lớp ngắn hạn do bên đối tác liên kết nước ngoài cấp bằng.
– Tổ chức tư vấn du học, giới thiệu đi học nước ngoài.
– Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn. Tìm hiểu, điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông, trên cơ sở đó thiết kế chương trình, lập kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.
– Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.
– Tổ chức, kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Ngoài ra Viện Bolt có chương trình giảng dạy anh văn thiếu nhi tăng cường tại các cơ sở liên kết với các Trường tiểu học.
Cấp đào tạo:
Trung cấp nghề
Trung cấp chuyên nghiệp
Đại học Liên thông
Chứng chỉ tin học – ngoại ngữ cao hơn trình độ B.
0274 3837103